ชื่อของฉัน  
 
 
 
 
GRAPHIC DESIGN
สิ่งที่เราทำ : ออกแบบโลโก้ โบชัวร์ มาสคอต แคตตาล็อค ออกแบบแผนที่ สื่อสิ่งพิมพ์
อาร์ตเวิร์ค แผ่นพับ นามบัตร และอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกรูปแบบของการออกแบบ
กราฟฟิกดีไซต์ คือ อะไร? / What is Graphic Design?
กราฟฟิกดีไซน์ คือ สื่อกลางในการสื่อสาร ถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจเดียวกัน
ผ่านการมอง โดยการออกแบบใช้เส้น ลวดลาย จุด รูปทรงต่างๆและเทคนิค
ทางเทคโนโลยีมาประกอบเข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ
 
 
 
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×